Descripció

Espais de Ressonància es una instal·lació sonora que consta de diverses peces escultòriques realitzades amb escaiola i resina sintètica ecològica. Cada escultura té una forma dissenyada especialment per fer reverberar els sons que conté actuant com a caixes de ressonància que confereixen als sons una qualitat diferenciada.

Les escultures sonores tenen com a objectiu primordial formalitzar diferents estats de ressonància i canalitzar les ones sonores. El conjunt de la instal·lació crea una seqüència audible que remarca l’experiència sensorial de l’espai, ja que el espectador recomposarà les peces sonores amb el seu recorregut entre les escultures.

En l’interior de les escultures es reprodueixen muntatges electroacústics a partir de sons del paisatge sonor de Catalunya.

Els elements escultòrics porten incorporats un sistema d’altaveus que estan connectats mitjançant un interface a un ordinador. Aquest envia els sons per diversos canals o pistes diferenciades per reproduir una composició musical realitzada especialment per a cada una de les esculturas. L’escolta del conjunt escultòric constituïx una composició dinàmica global en l’espai.

Els ingredients sonors utilitzats són: Sons vibracionals (vibracions de ponts i edificis realitzats amb micròfons de contacte); sons d’aigua (un recorregut sonor amb micrófons i hidròfons); retalls descontextualitzats de veus humanes (a mode de poesia sonora); sons de materials (percussió amb els materials de la ciutat i mobiliari urbá); sons urbans ambientals (trànsit i altres) i els sons produits per les mateixes escultures (percutides, fregades, gratades, etc. per evidenciar les propies frequències de ressonància de cada peça).

%d bloggers like this: